Privacy policy

PRIVACYVERKLARING VAN KEIZO MIYAGI MASSAGETHERAPIE

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Keizo Miyagi Massagetherapie verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Keizo Miyagi Massagetherapie, of om een andere reden persoonsgegevens aan Keizo Miyagi Massagetherapie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Keizo Miyagi Massagetherapie, Anthony van Hobokenstraat 8, 3161 KS Rhoon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24261922.

De praktijk is bereikbaar via  info@keizomiyagi.nl of telefonisch via 06-14164809.

 

 1. Welke gegevens verwerkt Keizo Miyagi Massagetherapie en voor welk doel:
  2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
 2. Uw voor- en achternaam
 3. Uw adresgegevens (eventueel postadres wanneer nodig), telefoonnummer en e-mailadres
 4. Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheids-)gegevens en geboortedatum
 5. Aantekeningen van uw behandeling(en)
  • Keizo Miyagi Massagetherapie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 6. Uw voor- en achternaam wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
 7. Uw adresgegevens (eventueel postadres wanneer nodig), telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het maken van afspraken, versturen van nota’s, herinneringen, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Keizo Miyagi Massagetherapie
 8. Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheids-)gegevens en geboortedatum worden gebruikt om een behandelplan te maken en de voortgang van de behandeling(en) te monitoren.
 9. Aantekeningen van uw behandeling(en) worden gebruikt om de voortgang van de behandeling(en) te monitoren.

 

 1. Bewaartermijnen

Keizo Miyagi Massagetherapie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden uw persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers/bewerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Keizo Miyagi Massagetherapie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Keizo Miyagi Massagetherapie is zelf de zogenaamde verwerker. Voor verwerking van de financiële gegevens maakt Keizo Miyagi Massagetherapiegebruik van een online boekhoudpakket. Hieraan gekoppeld is een bewaartermijn van 7 jaren van toepassing voor de financiële administratie.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaar van Keizo Miyagi Massagetherapie kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Keizo Miyagi Massagetherapie zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaar van Keizo Miyagi Massagetherapie.

5.3     Indien u klachten heeft over de wijze waarop Keizo Miyagi Massagetherapie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaar van Keizo Miyagi Massagetherapie via info@keizomiyagi.nl of telefonisch via 06-14164809.

 

 1. E-mail berichtgeving

Keizo Miyagi Massagetherapie kan uw naam en e-mailadres gebruiken om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te verstrekken. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

 1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Ik adviseer u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Menu